Göz kapağı kaldırma ve fazla derinin düzeltilmesi

Göz kapağı kaldırma ve fazla derinin düzeltilmesi

Üst göz kapağı "sarkık göz kapağı" cerrahi prosedürü, bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış fazla derinin çıkarılmasını içerir. Bulgulara bağlı olarak, çıkıntılı yağ dokusunun ek olarak çıkarılması ve göz kapağı oluk yüksekliğinin düzeltilmesi gerekebilir. Uzun vadeli bir sonuç elde etmek için genellikle göz çevresindeki halka şeklindeki kasın sıkılaştırılması da tavsiye edilir. Gerekirse aynı yaklaşımla kaş kaldırma işlemi de yapılabilir.

İnsan gözünün anatomisi

İnsan gözü

Göz, çevremizde kendimizi yönlendirmek için en önemli duyu organlarımızdan biridir. Yapısı ve işleyişi bakımından göz, bir kamera merceğine benzetilebilir: Işık ışınları ...

Dış göz kabuğu

Dış kabuk şeffaf kornea ve opak beyaz sklera tarafından oluşturulur. Her iki doku da göze şeklini ve gücünü verir. Konjonktiva ön tarafta sklerayı kaplar ...

Konjonktiva (lat. Tunica conjunctiva) & Göz Kapağı

Konjonktiva, gözün ön segmentinin mukoza zarıdır ve kornea ile gözün görünen beyaz kısmını çevreler. Gözün her kırpışında konjonktiva gözün içine ...

Siliyer kas (lat. Musculus ciliaris)

Siliyer kas iç göz kaslarına aittir ve ışın gövdesi olarak da adlandırılan siliyer gövdede (lat. corpus ciliare) bulunur. Siliyer cisim, orta göz derisinin bir bölümüdür ve süspansiyonun yanı sıra ...

Gözün arka odası (lat. Camera posterior bulbi)

Gözün arka kamarası ön kamaradan daha küçüktür. İristen vitreus gövdesine kadar uzanır - lens bunun içinde bulunur. Aköz hümör - hem arka hem de alt gözleri kaplayan ...

Kornea (lat. Cornea)

Işık göze korneadan girer ve buradan lens ve göz bebeğine iletilir. Kornea bu nedenle "gözün penceresi" olarak da adlandırılır ve ...

Gözbebeği (lat. pupilla): Gözün göz deliği

Göz bebeği, irisin ortasındaki dairesel açıklıktır. Işık gözbebeği yoluyla gözün içine girer. Büyüklüğü, irisin çevresine bağlı olarak düzenlenir ...

İris (Latince iris)

İris gözün renkli kısmıdır ve parmak izi kadar kişiye özeldir. İris ya da gözün "renkli diyaframı" olarak adlandırılan yapı, gözdeki pigment dağılımına bağlı olarak değişebili...

Orta göz kabuğu

Orta kabuk, belirli işlevlere sahip üç bölümden oluşur. İris ışığın gelişini ayarlar. Siliyer cisim aköz hümör üretir ve lensin yakın veya uzak mesafe için eğriliğini düzenler.