Oftalmoskopi: Gözün arka kısmının incelenmesi (funduskopi)

Oftalmoskopi: Gözün arka kısmının incelenmesi (funduskopi)

Gözün arka kısmının muayenesi en önemli teşhis prosedürüdür.

Oftalmoskop ile göz bebeğinden gözün arkasına bakmak ve retina , optik sinir, kan damarları ve koroidi incelemek mümkündür.

Bu muayene ile birçok göz hastalığı erken evrede tespit edilebilmektedir. Böylece ciddi hastalıklar erken tedavi edilebilir ve iyileşme şansı artar. Gözün arka kısmının muayenesi ile optik sinir başı, retina, makula ve vitreus cismi incelenir.

Oküler fundus muayenesi prosedürü

Gözün arkasını daha iyi görebilmek için muayenehanede hastaya göz bebeklerini geçici olarak büyüten ve göz doktoruna net bir görüş sağlayan özel göz damlaları verilir. O zaman farklı muayene yöntemleri vardır

  • Doğrudan yansıtma ile göz doktoru, oftalmoskop adı verilen bir alet aracılığıyla gözün arka kısmını büyük ölçüde büyütülmüş olarak görebilir, böylece en küçük yapılar bile görülebilir. Ancak gözün arka kısmının sadece küçük bir bölümü görülebilir.
  • Öte yandan, dolaylı yansıma ile retinanın geniş alanları görüntülenebilir. Özel bir cihaz yardımıyla gözün arka kısmındaki yapıların üç boyutlu görüntüsü de oluşturulabilir.
  • Kontakt cam muayenesi, retinayı tüm alanlarda ve yüksek büyütme ile görüntülemek için kullanılan bir muayene yöntemidir. Yarık lamba yardımı ile gerçekleştirilir. Göz doktoru kontakt camı doğrudan gözün üzerine yerleştirirken göz yüzeyi damlalarla yüzeysel olarak uyuşturulur. Bu şekilde, örneğin glokom teşhisi için önemli olabilecek gözün ön odasının açısı da incelenebilir.

İnsan gözünün anatomisi

İnsan gözü

Göz, çevremizde kendimizi yönlendirmek için en önemli duyu organlarımızdan biridir. Yapısı ve işleyişi bakımından göz, bir kamera merceğine benzetilebilir: Işık ışınları ...

Dış göz kabuğu

Dış kabuk şeffaf kornea ve opak beyaz sklera tarafından oluşturulur. Her iki doku da göze şeklini ve gücünü verir. Konjonktiva ön tarafta sklerayı kaplar ...

Konjonktiva (lat. Tunica conjunctiva) & Göz Kapağı

Konjonktiva, gözün ön segmentinin mukoza zarıdır ve kornea ile gözün görünen beyaz kısmını çevreler. Gözün her kırpışında konjonktiva gözün içine ...

Siliyer kas (lat. Musculus ciliaris)

Siliyer kas iç göz kaslarına aittir ve ışın gövdesi olarak da adlandırılan siliyer gövdede (lat. corpus ciliare) bulunur. Siliyer cisim, orta göz derisinin bir bölümüdür ve süspansiyonun yanı sıra ...

Gözün arka odası (lat. Camera posterior bulbi)

Gözün arka kamarası ön kamaradan daha küçüktür. İristen vitreus gövdesine kadar uzanır - lens bunun içinde bulunur. Aköz hümör - hem arka hem de alt gözleri kaplayan ...

Kornea (lat. Cornea)

Işık göze korneadan girer ve buradan lens ve göz bebeğine iletilir. Kornea bu nedenle "gözün penceresi" olarak da adlandırılır ve ...

Gözbebeği (lat. pupilla): Gözün göz deliği

Göz bebeği, irisin ortasındaki dairesel açıklıktır. Işık gözbebeği yoluyla gözün içine girer. Büyüklüğü, irisin çevresine bağlı olarak düzenlenir ...

İris (Latince iris)

İris gözün renkli kısmıdır ve parmak izi kadar kişiye özeldir. İris ya da gözün "renkli diyaframı" olarak adlandırılan yapı, gözdeki pigment dağılımına bağlı olarak değişebili...

Orta göz kabuğu

Orta kabuk, belirli işlevlere sahip üç bölümden oluşur. İris ışığın gelişini ayarlar. Siliyer cisim aköz hümör üretir ve lensin yakın veya uzak mesafe için eğriliğini düzenler.