Politika privatnosti

U ovoj politici privatnosti pojašnjavamo obradu Vaši lični podaci u vezi sa našim aktivnostima i naš sajt. Detaljno objašnjavamo koji Obrađujemo lične podatke zašto, kako i gde. Takođe obaveštavamo vas o vašim pravima kao subjektu podataka. Može bilo da je to za određene ili dodatne aktivnosti i usluge, dalje deklaracije o zaštiti podataka, kao i druge pravne Dokumenti kao što su opšti odredbe i uslovi (GTC), Primenjuju se uslovi korišćenja ili podobnosti. Podložni smo Švajcarskog zakona o zaštiti podataka i, ako je primenljivo, zakon o zaštiti stranih podataka, posebno zakon o zaštiti stranih podataka, posebno zakon o Evropskoj uniji (EU) uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Evropska komisija je priznala da su Švajcarci Zakon o zaštiti podataka garantuje adekvatnu zaštitu podataka.

1. Kontakt adrese

Odgovornost za obradu ličnih podataka:

Doktore Med. Dominik Mustur
Seestrasse 353, 8038 Zürich

Email: info@augencenterwollishofen.ch

Želimo da istaknemo da li, u pojedinačnim slučajevima, postoje i druge odgovorne strane za obradu ličnih podataka.

2. Definicije i pravni osnov

2.1 Definicije

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice. Jedan Subjekat podataka je osoba čije lične podatke obrađujemo. Obrada uključuje svako rukovanje ličnim podacima, bez obzira na sredstva i metode koje se koriste. To podrazumeva, ispod između ostalog, preuzimanje, poređenje, adaptacija, arhiviranje, skladištenje, Čitanje, otkrivanje, nabavka, snimanje, prikupljanje, brisanje, Disclose, arrange, organize, store, modify, disseminate, Povezivanje, uništavanje i korišćenje ličnih podataka. Evropski Ekonomski prostor (EEA) čine zemlje članice Evropske unije. Unija (EU) kao i Lihtenštajn, Island i Norveška. Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) definiše obradu Lični podaci kao obrada ličnih podataka.

2.2 Pravni osnov

Obrađujemo lične podatke u skladu sa Švajcarski zakon o zaštiti podataka, posebno Savezni akt o zaštita podataka (Zakon o zaštiti podataka, DSG) i Uredba o zaštiti podataka Zaštita podataka (Pravilnik o zaštiti podataka, DSV). Obrađujemo lične podatke ako i u meri u kojoj je važeća Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) je u skladu sa najmanje jednom od sledećih pravnih osnova:

  • Art. 6 para. 1 lit. b GDPR za potrebnu obradu Lični podaci za izvođenje ugovora sa temom podataka kao i za sprovođenje pred ugovornih mera.
  • Art. 6 para. 1 lit. f GDPR for the necessary processing of Lični podaci u cilju zaštite legitimnih interesa nas ili trećih lica ukoliko se ne poštuju osnovne slobode i prava, i Interesi subjekta podataka preovlađuju. Legitimni interesi su posebno naš interes, naše aktivnosti i aktivnosti izdržljiv, prilagođen korisniku, bezbedan i pouzdan, i da biste mogli da komunicirate o ovome, garancija je Informaciona bezbednost, zaštita od zloupotrebe, sprovođenje sopstvena pravna potraživanja i usaglašenost sa švajcarskim zakonom Desno.
  • Art. 6 para. 1 lit. c GDPR za potrebnu obradu Lični podaci da bi ispoštovali zakonsku obavezu prema kojoj u skladu sa bilo kojim važećim zakonom država članica u Evropskoj uniji Ekonomska oblast (EEA).
  • Art. 6 para. 1 lit. e GDPR za potrebnu obradu Lični podaci za obavljanje zadatka izvršenog u javnom domenu interes.
  • Član 6 (1) (a) GDPR za obradu ličnih podataka uz saglasnost subjekta podataka.
  • Art. 6 para. 1 lit. d GDPR za potrebnu obradu lične podatke u cilju zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, ili druge fizičke osobe.

3. Vrsta, obim i svrha obrade podataka

Obrađujemo lične podatke koji su neophodni za poboljšanje naših Aktivnosti i usluge kontinuirane, prilagođene korisnicima, da biste mogli bezbedno i pouzdano da sprovodite. Ovaj lični podatak Posebno, podaci o zalihama i kontaktima, pregledaču i Podaci o uređaju, podaci o sadržaju, meta ili marginalni podaci, podaci o korišćenju, Uključuje podatke o lokaciji, podatke o prodaji i podatke o ugovoru i plaćanju.

Trajanje obrade podataka

Obrada ličnih podataka se sprovodi za period što je neophodno u odgovarajuće svrhe ili svrhe ili po zakonu je obavezno. Lični podaci čija obrada više nije biće poništena ili izbrisana.

Obrada podataka od strane trećih lica

Obradu ličnih podataka možemo preneti trećim licima ili da ga sprovedu zajedno sa trećim licima. Ova treća lica su: posebno specijalizovanih pružalaca usluga, čije usluge nudimo u Uzmite. Takođe obezbeđujemo zaštitu podataka za ova treća lica. Siguran.

Pravni osnov za obradu podataka

Lične podatke obrađujemo samo uz saglasnost subjekat podataka, osim ako je obrada posledica drugih razloga. pravnih razloga. Obrada bez pristanka može biti: na primer, za izvođenje ugovora sa temom podataka i za odgovarajuće pred-ugovorne mere, radi zaštite našeg poništavanje legitimnih interesa, jer se obrada zasniva na okolnosti su očigledne ili dozvoljene nakon prethodnih informacija Biti.

Posebne situacije obrade podataka

Posebno obrađujemo podatke koje nam subjekat podataka daje kada nas kontaktirate - npr. putem posta, e-maila, instant Razmena poruka, kontakt forme, društvenih mreža ili telefona - ili na Registracija za korisnički nalog se dobrovoljno podnosi. Tako Na primer, informacije možemo da uskladištimo u adresaru, u Sistem za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM sistem) ili sa uporedive alatke. Kada prikupljamo podatke o drugim ljudima , lica koja prenose su dužna da plate da obezbede zaštitu podataka u odnosu na ova lica i da osigurati tačnost ovih ličnih podataka. Smo takođe obrađuje lične podatke koje dobijamo od trećih lica, dobijeno iz javno dostupnih izvora ili u vežbanju naših aktivnosti, ako i u meri u kojoj je takva obrada je dozvoljeno iz pravnih razloga.

4. Obrada podataka podnosioca zahteva

Obrađujemo lične podatke podnosilaca zahteva ako su oni potrebni za Procena njihovih kvalifikacija za zapošljavanje ili zapošljavanje naknadno izvršenje ugovora o radu je neophodno. potrebni lični podaci koji su rezultat uglavnom od Informacije koje zahtevamo, na primer, u kontekstu Oglas za posao. Pored toga, obrađujemo lične podatke koje podnosioci zahteva dobrovoljno daju ili objavljuju, naročito kao deo naslovnih pisama, CV-ja i drugih Dokumenti o aplikaciji, kao i profili na mreži.

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Ako je opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) primenljiva, obrađujemo lične podatke podnosilaca zahteva, posebno u skladu sa Član 9 (2) (b) GDPR.

5. Obrada ličnih podataka u inostranstvu

Po pravilu, obrađujemo lične podatke u Švajcarskoj i u Evropska ekonomska oblast (EEA). Međutim, moguće je i da izvozimo ili prenosimo lične podatke u druge zemlje, posebno za obradu ili obradu tamo.

Izvoz ličnih podataka

Imamo pravo da prenosimo lične podatke u sve zemlje i teritorije širom sveta, kao i u drugim oblastima univerzuma, pod uslovom da je zaštita podataka u ovim zemljama zaštićena u skladu sa Odluke Švajcarskog federalnog saveta i - ako Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) je primenljiva - evropska Provizija je adekvatno osigurana.

Prenos ličnih podataka u zemlje bez adekvatnog Privatnosti

Takođe možemo da prenesemo lične podatke u zemlje u kojima ne postoji garantovana je adekvatna zaštita podataka, pod uslovom da se zaštita podataka zasniva na obezbeđuje se iz drugih razloga. To se može uraditi, na primer, na Osnove standardnih odredbi o zaštiti podataka ili drugih odgovarajućih Garancije su izvršene. U izuzetnim slučajevima, lične podatke možemo uskladištiti i u Izvoz zemalja bez adekvatne ili odgovarajuće zaštite podataka ako: posebni zahtevi za zaštitu podataka su ispunjeni, kao što su na primer, izričitu saglasnost subjekata podataka ili direktnu vezu sa zaključkom ili poravnanjem Ugovor.

Informacije o garancijama

Na zahtev, rado ćemo obavestiti osobe o kojima se radi moguće garancije ili obezbeđivanje kopije takvih garancija.

6. Prava subjekata podataka

6.1 Zahtevi za zaštitu podataka

Subjektima podataka dodeljujemo sva prava koja imaju pod imaju pravo na važeći zakon o zaštiti podataka. Naročito, pogođene osobe Osobe imaju sledeća prava:

  • Informacija: Subjekti podataka mogu da zatraže da li obrađujemo lične podatke o vama i, ako je tako, koji lične podatke. Takođe ćete dobiti informacije, da treba da primene svoja prava na zaštitu podataka, i Obezbedite transparentnost. To uključuje obrađeno same lične podatke, ali i informacije o svrsi obrade, trajanja skladištenja, mogućeg otkrivanja ili Izvoz podataka u druge zemlje i poreklo lične podatke.
  • Rectification and restriction: Osoba koja je zabrinuta Pojedinci mogu da isprave netačne lične podatke, kompletne nepotpune podatke i obradu njihovih podataka može da se ograniči.
  • Brisanje i prigovor: Pogođene osobe mogu da zatraže brisanje svojih ličnih podataka (pravo na da budem zaboravljen) i buduću obradu vaših podataka Protivreиiљ.
  • Otkrivanje podataka i prenos podataka: Osoba koja je zabrinuta Pojedinci mogu da zatraže otkrivanje svojih ličnih podataka ili zahtevaju prenos njihovih podataka drugom kontroloru.

Možemo olakšati vršenje prava subjekata podataka u odlaganje, ograničavanje ili odbacivanje bilo kog zakonski dozvoljenog okvira. Subjekte podataka možemo da informišemo o mogućim uslovima za vršenje njihovih prava na zaštitu podataka. Na primer, možemo da koristimo Informacije koje se odnose na poslovne tajne ili zaštitu drugih Odbijajte osobe u celini ili delimično. Takođe možemo izbrisati ličnih podataka sa referencom na pravne Odbijanje zadržavanja podataka u celini ili delimično. Možemo izuzetno obezbeđuju troškove za vršenje prava. Smo unapred obavestite pogođene osobe o mogućim troškovima. Smo dužni su da informišu subjekte podataka koji traže informacije ili da se istaknu druga prava, uz odgovarajuće mere za Identifikuje. Pogođene osobe su obavezne da sarađuju.

6.2 Pravo na žalbu

Subjekti podataka imaju pravo da ostvare svoja prava na zaštitu podataka sprovođenje na sudu ili ulože žalbu nadležnom organu nadzorni organ za zaštitu podataka. Nadzorni organ za zaštitu podataka za privatne kontrolore i Savezno telo u Švajcarskoj je Federalna agencija za zaštitu i razvoj podataka. Službenik za odnose sa javnošću (FDPIC). Subjekti podataka su - pod uslovom da i u meri u kojoj je Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) primenljiva - Pravo da uloži žalbu nadležnom Evropljanu nadzorni organ za zaštitu podataka.

7. Bezbednost podataka

Uzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere, kako bi se osigurala bezbednost podataka odgovarajuća odgovarajućem riziku. Osigura. Međutim, ne možemo da garantujemo apsolutnu bezbednost podataka. Garantovati. Pristup našem veb sajtu je putem Šifrovanje transporta (SSL / TLS, posebno sa hipertekstom Transfer Protocol Secure, skraćeno HTTPS). Većina pregledača označite šifrovanje transporta katancem u trake adresa. Naša digitalna komunikacija podleže - kao što je u osnovi bilo kakva digitalna komunikacija - masovni nadzor bez Povod i sumnja kao i drugi nadzor od strane Bezbednosne vlasti u Švajcarskoj, u ostatku Evrope, u Sjedinjene Američke Države (SAD) i druge zemlje. Smo ne može direktno da utiče na odgovarajuću obradu lične podatke tajnih službi, policijskih uprava i drugih Povedi bezbednosne agencije.  

8. Korišćenje web sajta

8.1 Kolačići

Možemo da koristimo kolačiće. U slučaju kolačića, sopstveni kolačići (kolačići prve strane) kao i kolačići trećih lica čije usluge (Kolačići trećih strana) su podaci koji se čuvaju u Pregledača. Takvi uskladišteni podaci ne moraju da se skladište na tradicionalni kolačići u obliku teksta mogu biti ograničeni. Kolačići se mogu koristiti u Browser privremeno kao "kolačići sesije" ili za određeni vremenski period se skladišti kao takozvani trajni kolačići. «Sednica Kolačići" se automatski brišu kada je pregledač zatvoren Postaje. Trajni kolačići imaju određeni period skladištenja. Kolačiće Posebno možete da koristite pregledač kada sledeći put posetite naš vebsajt. Prepoznajte web sajt i na taj način, na primer, doseg našeg vebsajta. Međutim, trajni kolačići mogu biti takođe može da se koristi za online marketing, npr. Kolačiće može da se promeni u celini ili delimično u bilo kom trenutku u postavkama pregledača može se deaktivirati i izbrisati. Bez kolačića, naš veb sajt je možda više neće biti u potpunosti dostupan. Smo aktivno zahtevati bar ako i u meri u kojoj je to potrebno da dam izričiti pristanak na upotrebu kolačića.

8.2 Datoteke evidencije servera

Možemo da obezbedimo sledeće informacije za svaki pristup našoj veb lokaciji: ako se prenose iz vašeg pretraživača na našu infrastrukturu servera ili ih može odrediti naš web server: Datum i vreme, uključujući vremensku zonu, Internet protokol (IP) adresa, status pristupa (HTTP statusni kôd), operativni sistem uključujući korisnički interfejs i verziju, pregledač uključujući Jeziku i verziji, pristupljeno pojedinačnoj pod-stranici našeg veb sajta uključujući količinu prenetih podataka, najskorije u istoj Prozor pregledača koji se zove Veb lokacija (referer ili referer). Smo skladištenje takvih informacija, koje takođe mogu da predstavljaju lične podatke, u Datoteke evidencije servera. Informacije potrebne za posetu našem veb sajtu trajno, prilagođeno i pouzdano, kao i u cilju poboljšanja Bezbednost podataka i samim tim posebno zaštita ličnih podataka takođe od strane trećih lica ili uz pomoć trećih lica.

8.3 Praćenje piksela

Veb monitore možemo da koristimo na našem veb sajtu. Pikseli za praćenje su takođe se nazivaju veb monitori. U slučaju praćenja piksela, takođe iz Treća lica čije usluge koristimo su male, obično nevidljive slike koje se slikaju kada posetite naš sajt može automatski da se preuzme. Sa praćenjem piksela, isto Informacije kao što je zapisano u datotekama evidencije servera.

8.4 Komentara

Dozvoljavamo vam da objavljujete komentare na našem veb sajtu. Objavite. U tom kontekstu, posebno radimo na onima Informacija koju nam komentator lično prosleđuje, ali takođe i adresu Internet protokola (IP) koja se koristi kao i datum i Vreme. Ove informacije su potrebne da bi se olakšalo objavljivanje omogućavanje komentara, kao i zaštitu od zloupotrebe da budemo u mogućnosti da osiguramo ono što je u našem pretežnom pravom interes.

9. Obaveštenja i obaveštenja

Obaveštenja i komunikacije šaljemo e-poštom i putem drugih kanala komunikacije kao što su razmena trenutnih poruka ili SMS.

9.1 Merenje uspeha i dosega

Obaveštenja i poruke mogu da uključuju Veb veze ili Veb monitore da zabeleže da li je pojedinačna poruka otvorena, i na koje web veze su kliknuli. Takvi veb linkovi i pikseli za praćenje upotreba obaveštenja i komunikacija takođe može biti lične podatke. Treba nam ovaj statistički snimak upotrebe za uspeh i dosegnu merenje, kako bi se obaveštenja i komunikacije na osnovu potreba i Navike čitanja primalaca su efikasne i pogodan za korisnike, kao i stalni, bezbedan i pouzdan da može.

9.2 Saglasnost i prigovor

U principu, morate biti informisani o korišćenju vaše e-mail adrese i izričito pristajete na vaše druge kontakt adrese, osim ako: upotreba je dozvoljena iz drugih pravnih razloga. Za Ako je moguće, koristimo "dvojnik" Procedura "Davanje saglasnosti", na primer, dobićete e-mail sa Web link, na koji morate da kliknete da biste potvrdili, tako da ne Može doći do zloupotrebe od strane neovlašćenih trećih lica. Mi možemo da obezbedimo takve Saglasnosti uključujući adresu Internet protokola (IP) kao i Evidentirajte datum i vreme iz dokaza i bezbednosnih razloga. Su U principu, prijem obaveštenja i komunikacija kao što su bilteni u bilo kom trenutku. Sa Istovremeno, statističkom snimku možete prigovoriti prigovor na upotrebu za uspeh i dosegnuti meru. Zadržavamo pravo da pravimo neophodna obaveštenja i komunikacije u vezi sa našim aktivnostima i aktivnostima.

9.3 Pružaoci usluga za obaveštenja i komunikacije

Obaveštenja i komunikacije šaljemo uz pomoć: specijalizovani pružaoci usluga. Posebno koristimo: MailPoet: Email marketing softver (« Bolja e-pošta za WordPress-Powered Web sajtovi»); Dobavljač: WooCommerce Irska d.o.o. (Irska) za Korisnici u Australiji, svim evropskim zemljama, Japan, Kanada, Meksiko, Novi Zeland i Rusija, delimično zajedno sa Automattic Inc. (SAD) i WooCommerce Inc. (SAD) / WooCommerce Inc. (SAD) za korisnike u drugim državama i teritorijama na Zemlji, kao i drugde u univerzumu, ponekad zajedno sa Automattic Inc. (SAD); Informacije o zaštiti podataka: Politika privatnosti.

10. Društveni mediji

Naše prisustvo na društvenim mrežama i drugim onlajn platformama nam omogućava interakciju sa zainteresovanim osobama i pružanje informacija o informišite o našim aktivnostima i uslugama. I to je takođe imajte na nauda da su lični podaci u ovom kontekstu takođe izvan Švajcarske i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) može da se obradi. Opšti odredbe i uslovi (GTC), Uslovi korišćenja, izjave o privatnosti i druge odredbe odgovarajući operateri platforme su takođe primenljivi. Ove Posebno, odredbe će vas obavestiti o vašim pravima, uključujući pravo na informacije, koje pružate direktno odgovarajuće platforme.

11. Usluge trećih strana

Kako bi naše aktivnosti i aktivnosti bile efikasne, prilagođene korisnicima, da bismo mogli bezbedno i pouzdano da sprovodimo, preuzimamo specijalizovane usluge nezavisnih proizvođača. Ove usluge omogućavaju nam, između ostalog, da integrišemo funkcije i sadržaj u naš web sajt Ugradite. U takvom ugrađivanju, usluge iz tehnički neophodnih razloga, barem privremeno, Internet Protokol (IP) adrese korisnika. Treća lica čije usluge mi može da koristi podatke vezane za naše aktivnosti i Aktivnosti za neophodnu bezbednost, statističke i zbirne, anonimizovane ili pseudonimizovane u tehničke svrhe Proces. To uključuje, na primer, performanse ili Podaci o korišćenju da biste mogli da pružite odgovarajuće usluge. Posebno koristimo Google servise. Dobavljač je Google LLC (SAD) / Google Ireland Limited (Irska) za korisnike u Evropskoj uniji Ekonomski prostor (EEA) i Švajcarska. Opšte informacije o Zaštitu podataka možete pronaći u principima zaštite podataka i Bezbednost, Politika privatnosti, Politika privatnosti u Google proizvodima i informacije o načinu na koji prikupljamo podatke iz Korišćenje Veb lokacija ili aplikacija na kojima se koriste naše usluge (informacije koje je obezbedio Google), kao i podatke koje koristi Google Vrste kolačića i drugih tehnologija i personalizovano oglašavanje (Activation/Deactivation/Settings).

11.1 Digitalna infrastruktura

Koristimo usluge specijalizovanih trećih lica da bismo obezbedili obavezne digitalne infrastrukture u vezi sa našim aktivnostima i da biste mogli da iskoristite prednosti aktivnosti. Među njima su, na primer: Usluge hostinga i skladištenja od izabranih dobavljača usluga. Posebno Koristimo Cyon za hosting. Provajder je Cyon GmbH (Švajcarska). Informacije o zaštiti podataka možete pronaći u Politika privatnosti i politika privatnosti.

11.2 Opcije kontakta

Koristimo usluge izabranih dobavljača za komunikaciju sa trećim licima kao što su na primer, potencijalni i postojeći kupci da bi mogao da komunicira.

11.3 Audio i video konferencije

Koristimo specijalizovane usluge za audio i video konferencije, da biste mogli da komunicirate na mreži. Pomoću ovih usluga možemo: na primer, vođenje virtuelnih sastanaka ili lekcija na mreži i ponuditi webinare. Za učešće u audio i Pored toga, video konferencije podležu pravnim tekstovima pojedinca Usluge, kao što su smernice privatnosti i uslovi korišćenja. Smo podrazumevano preporučujemo privremeno prigušivanje mikrofona, u zavisnosti od situacije. i zamagliti pozadinu ili kreirati virtuelnu Pozadini. Posebno koristimo Zum za Video konferencije. Dobavljač usluga je Zoom Video Communications Inc. (SAD). Informacije o zaštiti podataka možete pronaći u Politika privatnosti, Politika privatnosti u zumu i Centar za pravnu usaglašenost.

11.4 Digitalni audio i video sadržaj

Koristimo usluge specijalizovanih trećih lica za pružanje direktnih Reprodukcija digitalnog audio i video sadržaja kao što je muzika ili podkasti. Posebno koristimo Podigee za Podcast hosting. Provajder je Podigee GmbH (Nemačka). Informacije o zaštiti podataka mogu se pronaći u smernicama privatnosti. Koristimo Vimeo kao video platformu. Provajder je Vimeo Inc. (SAD). Informacije o zaštiti podataka možete pronaći u Politika privatnosti i pod privatnošću. Koristimo YouTube kao Video platforma. Provajder je Google. Određene informacije o: YouTube možete pronaći u Privacy & Security Centru i na Moji podaci na Jutjubu.

12. Proširenja za web sajt

Da biste koristili dodatne funkcije na našem veb sajtu, koristite U ponudi imamo razne ekstenzije. Posebno vredno pažnje: Antispam Pčela: Ova ekstenzija pruža pogodan za privatnost, efikasnu i pouzdanu zaštitu od bezvredne pošte. Pravi razliku između Neželjeni komentari ljudi i neželjeni komentari od Botovi kao i spam. Razvio ga je plugin kolektiv, koji oba je aktivan i u Nemačkoj, kao i u ostatku Evrope. U pogledu Treba napomenuti da je zasnovana na našoj koristi se infrastruktura servera i ne koristi kolačiće. Viљe Informacije se mogu pronaći u dokumentaciji plugin kolektiva i na GitHub-u.

13. Konačne odredbe

Ova politika privatnosti je kreirana pomoću generatora privatnosti Kreiran je partner za zaštitu podataka. Zadržavamo pravo da ih koristimo Da biste u bilo kom trenutku promenili i dopunili smernice privatnosti. O takvom Izvršićemo promene i dodatke na odgovarajući način. informiše, posebno kroz objavljivanje aktuelne politike privatnosti na našem veb sajtu.